Filtrer visning


 
GUIDE TIL RIKTIG VALG AV BEREDER
DET ER EN REKKE TING MAN SKAL TENKE GJENNOM VED Å BYTTE TIL NY VARMTVANNSBEREDER. NÅR VI HAR KOMMET TIL DET STEGET AT VI SKAL BYTTE UT VÅR GAMLE BEREDER ER DET LIKE GREIT Å INVESTERE I EN BEREDER FOR FREMTIDEN.
 
Nye bederere som har god vann kapasitet, varmer opp vannet fortere og smartere samt sparer strøm. Vi har rådet oss med vår rørlegger i Rørmont AS som kan fortelle oss at dem opplever ofte at det var vanlig med varmtvannsberedere med kapasitet på 100 til 150 liter mens nå vil kundene ha varmtvannsberedere på 250 til 300 liter. Det er blitt helt nødvendig i dagens samfun.

Høiax 200 liter varmtvannsbereder
 
Til en dusj går det vanligvis rundt 20 til 40 liter vann. Til et bad rundt 130 til 160 liter, sier rørleggermesteren. Bereder størrelsen vokser i takt med vannforbruket. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå bruker hver nordmann i dag nesten 200 liter vann i døgnet. Når vi dusjer, bader eller vasker hendene, blander vi det varme vannet med kaldt vann. En 300-liters bereder med varmt vann gir cirka 640 liter vann på 40 grader. Og oppvarmingen skjer raskt.
De fleste nyere modeller beredere varmer opp 50-75 liter vann fra fem til 40 grader på en time. Vannet i berederen holder 75 grader når den er fulladet. 40 grader er normal brukstemperatur. Til hjem som bruker mye varmtvann gjennom hele dagen, kan det likevel gå for sakte og berederen går tom. Er det bruk for varmtvann hele dagen, uten lengre pauser, anbefaler vi en bereder som består av to elementer. Vannet varmes opp vekselvis og blir mye fortere varmt enn i en vanlig bereder.
HVOR STOR VARMTVANNSBEREDERTRENGER DU ?
Singel, samboer eller en familie på fem. Behovet for varmtvann er like varierende som folks livssituasjon. Det er unødvendig å ha en for stor varmtvannsbereder, men det skaper større problemer når en bereder er for liten.
Det er ofte lurt og kjøpe en bereder som er større slik at vi alltid kan sikre oss nok varmtvann utover hele dagen. Vi har en tommelfingerregel når du skal velge størrelse. 120 liter for husholdninger med én til to personer, 200 liter til tre-fire personer, 250 liter til fire-fem personer og 300 liter til familier på fem eller flere.

Oso Super S 250 liter standardbereder
 
HVOR STOR BEREDERTRENGER DU I FREMTIDEN ?
En familie på tre, hvor én skal dusje og to skal bade, vil fort ha bruk for 250 liter. Trenden med store dusjhoderboblebad og store badekar øker fort vannforbruket til en familie til det dobbelte. Det er viktig å tenke på hva vi kommer til å bruke i fremtiden. Selv om mange har det i tanken at vi skal spare vann med spare dusjer og tiden vi bruker på å dusje så er det blit slik at vi bruker stadig mer vann når vi velger ulike løsninger for vår dusj og badekar. Dersom du har behov for mer enn 300 liter anbefaler vi seriekobling av to 200-litere.I tillegg til størrelse og volum må man tenke på alderen til en bereder.

HUSK LEKKASJESTOPPER DER DET ER KRAV!
De byggetekniske forskriftene fra 2010, TEK10, krever at installasjoner med vann i rom uten sluk i gulv skal sikres med lekkasjestoppere. Dette gjelder for boliger og næringsbygg. Lekkasjestoppere er utstyr som monteres i eller omkring vannførende installasjoner, for å registrerer lekkasje og  automatisk stenge vanntilførselen til skadestedet. Dette vil typisk gjelde kjøkken der oppvaskmaskin, vanntilkoblede kjøleskap og kaffemaskiner er montert inn, samt kantiner med kaffemaskiner, vanndispensere, etc. Kravene fra forsikringsbransjen, FG, er strengere enn myndighetenes. Her kreves det også at alle sanitær-rom og alle skjulte og åpne vannledningsanlegg overvåkes med utstyr som er godkjent av forsikringsselskapene.

OPPTIL 30 % BILLIGERE FORSIKRING!
For norske forsikringsselskaper representerer vannskader et økende problem med stadig større utbetalinger. For å bidra til å redusere skadeomfanget gir derfor de fleste forsikrings­selskaper nå rabatt på boligforsikringen i størrelsesorden 10 til 30 % til alle som installerer vannstoppesystem. Her er det lurt og sjekke opp med din forsikringsselskap og regler som gjelder.
 
EXPRESS BEREDER
Om du har behov for større mengder varmtvann er det lurt og tenke på express bereder fra OSO eller RSBX og Titanium Express fra Høiax
 
EXPRESSBEREDERE
Med en Expressbereder får du varmt vann klart til tapping opptil tre ganger raskere enn med en standard varmtvannsbereder – uten å bruke mer strøm. Teknikken er genialt enkel; berederen er utstyrt med to elementer – ett nær bunnen og ett høyt oppe. Når vannet er kaldt, trer det øverste elementet i funksjon og varmer opp en begrenset vannmengde, og gir på kort tid varmt vann for tapping. Deretter slår det nederste elementet inn og varmer opp resten av tanken. Begge elementene jobber aldri samtidig, og forbruker dermed ikke mer strøm. Den korte oppvarmingstiden gjør ekspressberederne spesielt velegnet for dem som har høyt forbruk av varmt vann.

Lavt varmetap
Titanium Express har et varmetap på ca 70 Watt (EN 60379) og sparer ca 15 % strøm sammenlignet med andre skumisolerte beredere. Dette er dermed markedets best isolerte bereder.
Alle ventiler er skjulte og isolerte for å forhindre varmetap.
TRENGER JEG EN EXTREME BEREDER ?
Extreme-bereder skal benyttes ved saltholdig vann over 60 mg Cl/l (klorider). Alle garantier bortfaller dersom det ikke benyttes en slik varmtvannsbereder ved saltmengder på 60 mg Cl/l eller mer. Dette samme gjelder ved kalkholdig vann for å unngå kalkoppbygging på elementer. Ved svært kalkholdig vann som er høyere enn 90 dH må Extreme bereder benyttes
Er vannet bløtt eller hardt?
Hardhetsgraden til vann angir vannets innhold av salter, hovedskaelig kalsium- og magnesiumsalter. Overflatevann er bløtt vann, mens grunnvann kan være hardt avhengig av hvilke bergarter det er i kontakt med.
Drikkevannsforskriften stiller ikke krav til maksimalt innhold av kalsium, magnesium eller total hardhet i vannet, da det ikke er helsemessige ulemper knyttet til hardt vann, bare bruksmessige. Kalsium i drikkevannet gir også mindre korrosjon i vannledningsnettet, og det er derfor ønskelig at kalsiumkonsentrasjonen ikke er for lav. Et optimalt innhold av kalsium vil normalt ligge mellom 15-25 mg Ca/l. For å finne ut hva slags kvalitet er i vannet der du bor bør du kontakte kommunen for å finne ut.

Vi anbefaler vanligvis å skifte ut varmtvannsberederen når den er cirka 20 år gammel.