Personværnerklæring og kjøpsvikår for Badeeksperten.no 

Selger er Badeeksperten AS (org.nr. 987728426), Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 84, 3044 Drammen, betegnes i de følgende som Badeeksperten.no, og er ansvarlig for langring og behandling av personoppplysninger.

Kjøper betegnes i det følgende som Kunde. For å regnes som en gydlig kunde hos Badeeksperten.no, må personen som vil bestille produkter over interentt være myndig.

Vi henter kun inn persondata i de tilfellene det skulle være relevant for oss, og din aktivitet hos Badeeksperten.no. Ved innsamling, behandling og anvendelse av dine personaldata overholder vi alltid relevante lovgivinger.  
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Opplysningene som behandles og lagres

Hvis du ønsker å kjøpe og motta et produkt fra oss, har vi behov for å samle inn viss persondata for å kunne gjennomføre handlenen og tilby vår service.

Informasjonen vil benyttes ved levering av bestilte varer, samt ved annen korrespondanse mellom kunde og Badeeksperten.no. Opplysningene vil oppbevares ho oss i 10 år i tilfelle mersalg, samt ved eventuelle forespørsler/reklamasjoner.  Eventuell tilleggsinformasjon gitt av kunde, kan på forlangede slettes/bli utlevert.

Ved handel på Badeeksperten.no, må følgende opplysninger oppgis:

 • Navn/etternavn
 • Gateadresse/Postnummer/Poststed
 • Gyldig e-postadresse
 • Telefonnummer/mobilnummer
 • Betalingsopplysninger

Dette er et mininum av informasjon vi må innhente av deg som kunde.

Badeeksperten.no innsamler og behandler dine persondata, når du gjør følgende:

 • Besøker vår hjemmeside
 • Gjennomfører et kjøp av våre produkter
 • Oppretter en kundekonto
 • Melder deg på vårt nyhetsbrev
 • Anmelder vår hjemmeside
 • Sender oss spørsmål. Reklamasjoner eller feedback

Behandlingsgrunnlag og formål

De alminnelige kontaktopplysningene som navn og adresse henter vi inn for å kunne levere produktet som du kjøper hos oss. Din e-postadresse henter vi inn for å kunne sende deg en ordrebekreftelse, etter mottatt bestillling.

Når du betaler for produktet ditt samler vi inn navn, kortdata og IP-dresse. Disse opplysningene samles inn i forbindelse med betalingstransaksjonen, anvendes og … til betalingsavikling og oppfyllelse av den inngåtte avtalen.

Hvis du under registreringsprosessen elller på på vår hjemmeside gir oss et samtykke vil vi ta i bruk din epost-adresse til utsendele av nyhetsbrev. Du kan til enhver til av og på-melde deg på nyhetsbrevet.  Alle nyhetsbrev vil også inneholde en link til avmelding. Hvis behandlingen av din perondata er basert på samtykke, har du til en hver tid rett til å tilbakekalle samtykket.

Hvis du ikke ønsker å oppgi de persondata som er påkrevet for å gjennomføre et kjøp av et produkt, vil du desverre ikke ha ulighet til å kjøpe produkter på vår hjemmeside.

Dine opplysninger (med unntak av e-postadresse, knyttet til samtykke ved mottagelse av nyhetsbrev), vil bli lagret hos oss i 10 år, etter at du har mottat din vare,  i tilfelle mersalg, samt ved eventuelle forespørsler og/eller reklamasjoner.

Andre mottakere av persodata

Informasjonen vi samler inn vil ikke deles eller selges til en tredjepart til markedsundersøkelser etc. 
Hvis du bestiller levering, vil opplysningene om ditt navn, adresse, telefunnummer og e-post sendes til et av våre fraktselskap, i sammenheng med levering av ditt kjøp. 
Hvis du velger å anmelde vår hjemmeside, vil ditt navn og e-post overføres til anmeldelsesiden: ”Ratepanel.com”

Vi har vår nettbutikk og betalingsystem gjennom DanDomain A/S, som fungerer som vår databehandler. Alle persondata du opplyser på vår hjemmeside, vil bli oppbevart i DanDomains datasentre.  Vi har inngått en databrhandleravtale med våre databehandlere, som er vår garanti for at de overholder gjeldende regler om beskyttelse av dine personpopplysnigner.

Dine rettigheter

Som registrert kunde har du en rekke rettigheter, som til enhver tid skal kunne oppfylles. Du har rett til følgende:

 • Kunden kan til envhver tid henvende seg skriftlig ti Badeeksperten AS med forespørsel om å få utskrivt av egne personopplysninger som er lagret om en selv.
 • Kunden kan til enhver tid be skriftlig om å bli slettet i Badeeksperten AS sine registre under forutsetning av at alt mellomværende er gjort opp

Dersom du mener at Badeeksperten.no`s behandling av Personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til Badeeksperten.no direkte, arbeidssted, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

Dersom du ønsker at vi skal behandle dine personopplysninger eller at vi skal begrense behanldingen av dine personopplysninger, kan du sende oss en e-post på: info@badeeksperten.no 

Endring av denne personvernerklæringen

Badeeksperten.no forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen til enhver tid. Den nyeste og gjeldende versjonen av personvernerklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Badeeksperten.no nettside. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer i personvernerklæringen som du har rett til å motta informasjon om, eller som krever ditt samtykke.

Avtaleinngåelse mellom Badeeksperten AS og kunden
Kort tid etter registrering av bestillingen blir det sendt ut en ordrebekreftelse pr. e-post. Dette er en bekreftelse på at Badeeksperten AS har
mottatt bestillingen, men ikke på at varen kan leveres. Kunden er forpliktet til umiddelbart å sette seg inn i innholdet og undersøke at den er i samsvar
med bestillingen. Dersom det er feil i opplysningene i ordrebekreftelsen, må Kunden umiddelbart ta kontakt med Badeeksperten AS på info@badeeksperten.no
eller support tlf: 974 00 947. Etter at Badeeksperten AS har behandlet ordren vil Kunden få sendt ut en endelig bekreftelse på avtalen
sammen med opplysninger om levering. På dette tidspunktet foreligger det en bindende avtale mellom partene.
For varer sendt i postoppkrav som ikke avhentes, vil Kunden bli belastet de omkostninger Badeeksperten AS er påført i forbindelse med bestillingen.
Dette vil utgjøre portokostnader tur/retur, samt et behandlingsgebyr på kr 150,- til dekning av administrasjons- og håndteringsarbeidet.
Selv om Kunden er bundet av sin bestilling, kan det foreligge angrerett i henholdt til Angrefristloven,se nedenfor under eget punkt.

Forbehold mot uriktig informasjon på internett
Alle ordrebekreftelser er gitt med forbehold om at Badeeksperten AS ikke er utsolgt for de produkter som Kunden har bestilt.
Dersom en vare er utsolgt hos Badeeksperten AS eller leverandøren vil selgeren kansellere den delen av ordren som ikke kan leveres og det vil ikke
bli inngått bindene avtale før Kunden har samtykket i endringene i bestillingen. Badeeksperten AS vil etter beste evne forsøke å tilby Kunden
alternative produkter dersom en vare er utsolgt hos leverandøren. Badeeksperten AS tar forbehold mot feil i priser og annen informasjon på våre internettsider.
Badeeksperten AS er ikke bundet av åpenbare feil på våre internettsider, markedsføring eller andre steder hvor slik informasjon fremkommer.