PRISER

Våre priser på er inklusive MVA på 25 %. Badeeksperten AS tilbyr sine Kunder fri frakt på dør eller postkontor innen Norges grenser. Vi tar forbehold om prisendringer grunnet kontinuerlig endring i priser hos våre leverandører. Vi tar også forbehold om evt. feiltrykk av priser. Oppdager vi feil i prisen på din ordre vil du bli kontaktet snarest mulig.

Ordre under 1000kr inkl. mva medfører at kunden vil bli belastet med en ekspedisjonsgebyr på 350 ,-

BETALING

Kunden kan velge å betale med kredittkort (VISA og Mastercard), bankoverføring og/eller finansiering formidlet gjennom andre finansieringsmetoder. Badeeksperten.no benytter seg av en sikker online betalings-løsning som er SSL-kryptert.(Secure Socket Layer) Dette betyr at betalingsinformasjonen som sendes krypteres ved oversendelsen. Tjenesten er like trygg som ved kortbetaling i butikk/restaurant, og er kvalitetssikret av BBS.

LEVERING
Informasjon om levering fremkommer på den endelige bekreftelsen på kjøpet. Når varen sendes med post vil kunden normalt få egen henvendelse
fra Posten om hvor og når varen kan hentes. Når varen sendes med andre transportører, vil disse ta kontakt med Kunden for
nærmere avtale om leveringstidspunkt dersom ikke denne informasjonen allerede følger av den endelige bekreftelsen på kjøpet.
Kunden er selv ansvarlig til å være tilgjengelig ved mottakelse av produkter. Ved levering til dør blir Kunden oppringt på tlf/mobil.
Kunden er selv ansvarlig til å være tilgjengelig på tlf/mobil. Kunden ringes opp 2 ganger. Hvis ingen svar blir varene returnert.

Risikoen for tilfeldig undergang og skade på varer går over i fra
Badeeksperten AS til Kunden når disse er levert. I praksis betyr dette at varen må være kommet frem til Kunden. Skade og tilfeldig undergang under transport er Badeeksperten AS ansvarlig for. Når Kunden mottar varene må disse undersøkes slik at Kunden kan se at de er i samsvar med den endelige bekreftelsen på kjøpet, samt at de ikke er skadet eller har andre mangler. Dersom det har oppstått skade(r) under transport skal det meldes fra til Badeeksperten så fort så mulig, før montering. Varer som er skadet erstattes ikke dersom kunden velger å montere varen i mottat tilstand, uten å ha gitt beskjed til Badeekserten på forhånd. Les mer under reklamasjon.

Rørlegger/håndverker bør ikke bestilles før varen(e) er mottatt og besiktiget for evt skader. Vi tar ikke ansvar eller betaler noen faktura for varer som blir forsinket iht, hva leverandøren estimerer.

REKLAMASJON
Dersom varene som er levert fra Badeeksperten AS har feil eller mangler må Kunden umiddelbart etter at forholdet ble oppdaget
ta kontakt med Badeeksperten AS på info@badeeksperten.no eller tlf: 974 00 947. Alt etter forholdene kan Kunden ha rett på ny vare, utbedring,
erstatning eller heving av kjøpet. Ingen varer må returneres til Badeeksperten AS før Kunden har fått tildelt referanse for returforsendelse sammen
med informasjon om selve gjennomføringen. Reklamasjonsretten kan gå tapt dersom Kunden selv iverksetter utbedring uten eller i strid med
henvisning fra Badeeksperten AS. Reklamasjonsretten begrenser seg til normalt to år etter levering, eller fem år etter levering om varen er ment
til å vare lenger, da forutsatt normalt bruk. Ved reklamasjon plikter våre kunder å fylle ut returskjema som ligger tilgjengelig på Badeeksperten.no.

Klikk her for returskjema

ANGREFRIST
Som kunde har du rett til å angre ditt kjøp og returnere vare for å få refundert kjøpssum. Dette forutsetter at du som kunde underretter oss snarest,
og innen to uker fra levering. Retur av vare skjer på kundens egen regning. Varer sendt i postoppkrav vil ikke aksepteres. Varen skal tilbakeleveres
i den stand og mengde som ved levering, ellers bortfaller din rett til å angre kjøpet. Ved bruk av angrerett er du pålagt til å benytte deg av
eget ”angrerettsskjema” utarbeidet av Barne- og familiedepartementet. Dette skjemaet sendes som vedlegg på din ordrebekreftelse ved bestilling.
Vi henviser ellers til lov om angrerett i sin helhet på Lovdata. Forøvrig gjelder øvrige bestemmelser slik de fremkommer i Angrerettloven.

Klikk her for angrerettskjema

MONTERING
Vi anbefaler våre kunder å benytte kvalifisert personell til montering av produkter bestilt fra Badeeksperten.no. Dette sikrer kvaliteten på ditt produkt,
samtidig som din rett til eventuell reklamasjon opprettholdes. Badeeksperten AS i samarbeid med Rørmont AS tilbyr våre kunder kvalifiserte
rørleggere med godkjent våtromsnorm,ansvarsrett,mestermerket samt garanti ved montering av VVS produkter. Dokumentasjon på kvalifisert
montering kan på forlangende kreves fra Badeeksperten.no ved reklamasjon. Ved montering selv eller av ukvalifisert personell gjelder ikke
våre ordninger om garanti, reklamasjon eller din rett til å angre kjøpet. Badeeksperten.no besørger ikke montering av produkter og heller ikke
eventuelle skader som følge av ukorrekt montering.

GARANTI
Vi har inngått avtale om transportforsikring med våre leverandører. Dette sikrer deg som kunde i form av at ødelagt vare erstattes, eventuelt repareres.
Dette innen rimelig tid, og innenfor våre leverandørers retningslinjer.