* Varmtvannsbereder – Badeeksperten.no
Denne siden har blitt lagt ned men du vil bli overført til vår nye side.
Spørsmål kan rettes til info@badeeksperten.no eller 90663347

Hvordan velger du riktig varmtvannsbereder?

Det er flere ting å tenke på når man skal bytte varmtvannsbereder, og vi anbefaler å investere for fremtiden. Nye varmtvannsberedere som har god
vannkapasitet vil varme opp vannet raskere og smartere. På den måten sparer
de mye strøm. Vi har rådført oss med vår rørlegger i Rørmont AS som forteller oss at de opplever en tydelig endring i markedet. Tidligere var det vanlig med varmtvannsberedere med en kapasitet på 100 til 150 liter. I dag ser vi at det blir stadig mer normalt med beredere på 250 til 300 liter. Se vårt utvalg av varmtvannsberedere her, eller les mer under.


Litt fakta om dusj og bad

Til en gjennomsnitts dusj går det som regel 20 til 40 liter vann. Til et bad i badekar går det ca. 130 til 169 liter. I følge tall fra Statistisk sentralbyrå bruker hver nordmann i dag nesten 200 liter vann i døgnet. Med andre ord må du ha 200 melkekartonger for å romme dagsbehovet ditt for vann. Er dere fire personer i familien trenger du dermed 800 kartonger. Det går med mye vann til en husholdning. Så da blir jo spørsmålet: hvor stor varmtvannsbereder trenger du? En 300-liters bereder med varmt vann gir cirka 640 liter vann som holder 40 grader. Oppvarmingen skjer svært raskt. De fleste nyere modeller av varmtvannsberedere varmer opp 50-75 liter vann fra fem til 40 grader på en time. Vannet i berederen holder 75 grader når den er fulladet. 40 grader er den normale brukstemperaturen. Til hjem som bruker mye varmtvann gjennom hele dagen, kan det likevel gå for sakte og berederen kan bli tom. Er det bruk for varmtvann hele dagen uten lengre pauser, anbefaler vi en bereder som består av to elementer. Her varmes vannet opp vekselvis, og det går raskere enn i en tradisjonell bereder. Singel, samboer eller en familie på fem. Behovet for varmtvann er like varierende som folks livssituasjon. Det er ofte lurt å kjøpe en bereder som er større enn vi tror slik at vi alltid kan sikre oss nok varmtvann utover hele dagen. Vi har en tommelfingerregel når du skal velge størrelse: 120 liter for husholdninger med en til to personer 200 liter til tre eller fire personer  250 liter til fire til fem personer 300 liter om dere er fem eller flere. Alt har en levetid og vi anbefaler vanligvis å skifte ut varmtvannsberederen når den er cirka 20 år gammel. Et lite eksempel Vi tar med et kjapt eksempel for å illustrere varmtvannsbehovet til en liten familie. En familie på tre personer, hvor én skal dusje og to skal bade, vil ha bruk for ca. 250 liter varmtvann. Trenden med store dusjhoder, boblebad, og store badekar øker gjerne en families vannforbruk til det dobbelte av dette. Det er viktig å ta med i beregningen hva du kommer til å ha bruk for i fremtiden, når du skal beregne ny bereder. Selv om mange tenker at vi skal spare vann med sparedusjer, har tiden vist at vi stadig bruker mer vann i Norge. Den gode tilgangen på rent og friskt vann, er nok medvirkende til dette. Dersom du har behov for mer enn 300 liter anbefaler vi en seriekobling av to 200-liters varmtvannsberedere.

 

Sikkerhetskrav

De byggetekniske forskriftene fra 2010, TEK10, krever at installasjoner med vann i rom uten sluk i gulv skal sikres med lekkasjestoppere. Dette gjelder for alle boliger og næringsbygg. Lekkasjestoppere er utstyr som monteres i eller omkring vannførende installasjoner, for å registrere lekkasje og automatisk stenge vanntilførselen til skadestedet. Dette vil typisk gjelde kjøkken der oppvaskmaskin, vanntilkoblede kjøleskap og kaffemaskiner er montert, samt kantiner med kaffemaskiner, vanndispensere, e.l. Kravene fra forsikringsbransjen (FG), er strengere enn myndighetenes. Her kreves det også at alle sanitær-rom og alle skjulte og åpne vannledningsanlegg overvåkes med utstyr som er godkjent av forsikringsselskapene.

 

Ekspress-bereder

Om du har behov for større mengder varmtvann er det lurt å vurdere ekspressbereder fra OSO eller RSBX og  Titanium Express  fra Høiax Med en ekspressbereder får du varmt vann klart til tapping opptil tre ganger raskere enn med en standard varmtvannsbereder– uten å bruke mer strøm. Teknikken er genialt enkel; berederen er utstyrt med to elementer – ett nær bunnen og ett høyt oppe. Når vannet er kaldt, trer det øverste elementet i funksjon og varmer opp en begrenset vannmengde som på kort tid gir varmt vann for tapping. Deretter slår det nederste elementet inn og varmer opp resten av tanken. Begge elementene jobber aldri samtidig og forbruker derfor ikke mer strøm. Den korte oppvarmingstiden gjør ekspressberederne spesielt velegnet for dem som har høyt forbruk av varmt vann.

Den best isolerte berederen på markedet

Titanium Express er så godt isolert at den bare har et varmetap på ca 70 Watt (EN 60379). Dermed sparer den ca. 15 % strøm sammenlignet med andre skumisolerte beredere. Dette er dermed markedets best isolerte bereder. Alle ventiler er skjulte og isolerte for å forhindre varmetap.

 

Extreme bereder

Extreme-bereder skal benyttes ved saltholdig vann over 60 mg Cl/l (klorider). Alle garantier bortfaller dersom det ikke benyttes en slik varmtvannsbereder ved saltmengder på 60 mg Cl/l eller mer. Dette samme gjelder ved kalkholdig vann for å unngå kalkoppbygging på elementer. Ved svært kalkholdig vann som er høyere enn 90 dH må Extreme bereder benyttes. Hvordan vite om vannet er bløtt eller hardt? Hardhetsgraden til vann angir vannets innhold av salter, hovedsakelig kalsium- og magnesiumsalter. Overflatevann er bløtt vann, mens grunnvann kan være hardt avhengig av hvilke bergarter det er i kontakt med. Drikkevannsforskriften stiller ikke krav til maksimalt innhold av kalsium, magnesium eller total hardhet i vannet, da det ikke er helsemessige ulemper knyttet til hardt vann, bare bruksmessige. Kalsium i drikkevannet gir også mindre korrosjon i vannledningsnettet, og det er derfor ønskelig at kalsiumkonsentrasjonen ikke er for lav. Et optimalt innhold av kalsium vil normalt ligge mellom 15-25 mg Ca/l. For å finne ut hva slags kvalitet det er i vannet der du bor, kan du kontakte kommunen for å finne det ut.

 

Varmtvannsbereder fra badeeksperten.

Har du lest gjennom denne artikkelen og fremdeles har spørsmål kan du bare ta kontakt. Vi har svarene du trenger. Vi har også 14 dagers åpent kjøp og fri frakt, så du kan føle deg trygg når du handler hos oss. Vi har kunnskapen, utvalget og de beste prisene.

 

Badeeksperten.no leverer din nye varmtvannsbereder.